เนื่องในโอกาสวันยุติธรรมสังคมโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอนำเสนอบทความในหัวข้อ "Disability-Inclusive Business Models for an Enabling Environment" โดยนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร Asia-Pacific Centre on Disability (APCD)

เนื่องในโอกาสวันยุติธรรมสังคมโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอนำเสนอบทความในหัวข้อ "Disability-Inclusive Business Models for an Enabling Environment" โดยนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร Asia-Pacific Centre on Disability (APCD)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.พ. 2566

| 103 view

S__6422564 S__6422566   S__6422567   S__6422568  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ