เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 363 view

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยประจำกรุงลอนดอน พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วม จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

     อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีและพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งได้มาปฏิบัติศาสนกิจที่สหราชอาณาจักร มาเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลที่ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้นำข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีให้บำเพ็ญสมาธิและเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

 
a100   a200  
 
a300   a400  
 
a500   a600  
 
a700   a800  

a900