เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ต.ค. 2565

| 356 view

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องมิตราสมาคม อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯโดยมีนางอุรษา มงคลนาวิน อุปทูตฯ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วม โดยในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนิมนต์พระสงฆ์จากวัดศรีอินทราอตุลา เมือง Crawley ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูอดุลธรรมาจารย์ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี อุปทูตฯ ในนามของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยประจำกรุงลอนดอน ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

1

Photo_2  

Photo_3  

Photo_4   

Photo_5