เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนผ่านการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรมกับ British Museum

เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนผ่านการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรมกับ British Museum

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2566

| 181 view

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี ทองภักดี พบหารือ ดร. Hartwig Fischer ผู้อำนวยการ British Museum กรุงลอนดอน และทีมผู้เชี่ยวชาญภูมิภาคเอเชียของพิพิธภัณฑ์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร รวมทั้งความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการพัฒนาบุคลากรระหว่างพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกับ British Museum ในอนาคต

British Museum เป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณะของสหราชอาณาจักร เน้นจัดแสดงข้อมูลและเรื่องราวประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเก็บรักษาชิ้นงานประวัติศาสตร์จากทั่วโลก เริ่มแรกกว่า ๘ ล้านชิ้น และในปัจจุบันมีสูงถึง ๑๓ ล้านชิ้น จึงถือเป็นแหล่งรวมผลงานจากอารยธรรมต่าง ๆ ที่ใหญ่และครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีการเก็บรักษาชิ้นงานเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ประมาณ ๓,๕๐๐ ชิ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ