สารคดี “สนองพระราชดำริรวมจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร” (I Volunteer for Thailand)

สารคดี “สนองพระราชดำริรวมจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร” (I Volunteer for Thailand)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2564

| 10,029 view

“สนองพระราชดำริรวมจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร” (I Volunteer for Thailand)***

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญรับชมสารคดี “สนองพระราชดำริรวมจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร” สะท้อนเรื่องราวของพลังจิตอาสาของคนไทยในสหราชอาณาจักรที่ร่วมแรงร่วมใจด้วยจิตสาธารณะเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับคนไทยในประเทศไทย ใน “งานวิ่งการกุศลสนองพระราชดำริรวมจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยทีมประเทศไทยประจำกรุงลอนดอน และหุ้นส่วนโครงการฯ จัดร่วมกับองค์กร Safe Child Thailand ในงาน Richmond Runfest ณ Kew Gardens กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถระดมทุนให้กับโครงการเพื่อเด็กพิการและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในประเทศไทยของ Safe Child Thailand กว่า ๑๕,๐๐๐ ปอนด์ นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชุมชนไทยในต่างประเทศ แสดงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำความดีด้วยหัวใจตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง