สรุปข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญใน สอ. ในช่วงวันที่ 16 - 30 มิ.ย. 2565

สรุปข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญใน สอ. ในช่วงวันที่ 16 - 30 มิ.ย. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ค. 2565

| 164 view

๑. ความเคลื่อนไหวในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ สอ.
    ๑.๑ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ข้อมูลของ บ. Kantar1 พบว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๘.๓ (สูงสุดในรอบ ๑๓ ปี) ส่งผลให้ยอดขายของซุปเปอร์มาร์เก็ตใน สอ. โดยรวมปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๙ ในช่วง ๑๒ สัปดาห์ (๒๑ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย. ๖๕) แม้ว่าจะมีปัจจัยช่วยจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนเทศกาลวันหยุดยาว Jubilee Weekend ถึง ๘๗ ล้านปอนด์แล้วก็ตาม ซึ่งสะท้อนว่าอัตราเงินเฟ้อและวิกฤตค่าครองชีพยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของภาคการบริโภค นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อสินค้าจากราคาแทนการเลือกจากยี่ห้อ โดยการสำรวจพบว่ายอดขายของสินค้ายี่ห้อที่ได้รับความนิยมปรับตัวลดลงร้อยละ ๑ ในขณะที่ยอดขายของสินค้าที่ผลิตโดยซุปเปอร์มาร์เก็ตเอง (supermarkets’ own-label products) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๙ และยอดขายสินค้ากลุ่มราคาประหยัด (value range) ที่ผลิตโดยซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Asda Smart Price และ Co-op Honest Value ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ โดยห้าง Lidl ถือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วง ๑๒ สัปดาห์ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๕ และห้าง Aldi เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๙ ในขณะที่ห้าง Morrisons มียอดขายลดลงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗.๒2 ทั้งนี้ ห้าง Tesco ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่สุดของ สอ. ให้ข้อมูลว่าแม้บริษัทจะมีส่วนแบ่งของตลาดใน สอ. เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายโดยรวมในช่วงสามเดือนถึงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๕ ปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ช่วงล็อกดาวน์) โดยยอดขายออนไลน์ลดลงร้อยละ ๑๔.๕ ยอดขายของซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ ๐.๗ ในขณะที่ยอดขายของซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๒ สะท้อนว่าผู้บริโภคจับจ่ายสินค้าต่อครั้งในจำนวนที่ลดลงแต่บ่อยครั้งมากขึ้นเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ สินค้าที่มียอดขายลดลงมากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และอุปกรณ์ของเล่น เป็นต้น3
    ๑.๒ การค้าปลีก Primark ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายหลังวิกฤตโควิด-๑๙ โดยได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่และได้เผยแพร่เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงรายการสินค้าทั้งหมดพร้อมตรวจสอบรายการสินค้าที่มีในแต่ละสาขาได้ก่อนเดินทางไปยังสาขานั้น ๆ ทำให้ยอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๖๐ รวมทั้งได้เริ่มทดลองจำหน่ายสินค้าออนไลน์เฉพาะสินค้าเสื้อผ้าเด็กประมาณ ๒,๐๐๐ รายการผ่านบริการ click and collect ในสาขา ๒๕ แห่งในภูมิภาค ตต. เฉียงเหนือของอังกฤษ ทั้งนี้ บ. Associated British Foods (ABF) ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของกิจการยี่ห้อ Primark ให้ข้อมูลว่าบริษัทมีแผนจำหน่ายสินค้าออนไลน์บางประเภทผ่านบริการ click and collect เท่านั้น โดยเป็นหนึ่งในกลยุทธชักจูงให้ลูกค้าเดินทางไปที่ร้านมากขึ้นและหวังว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าอื่นในร้านค้าเพิ่มเติม ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวมีส่วนให้ยอดขายของ Primark ในช่วงสามเดือน (มี.ค. - พ.ค. ๖๕) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๑ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี บ. ABF ยังคงยืนยันไม่มีแผนให้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพื่อคงต้นทุนการดำเนินการและราคาสินค้าไว้ในระดับต่ำต่อไป4
    ๑.๓ การท่องเที่ยว ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการเดินทาง รปท. และการท่องเที่ยว สอ. ประสบปัญหาชะงักงันอย่างต่อเนื่องโดยมีข่าวสายการบินหลายรายของ สอ. เช่น สายการบิน British Airways (BA) และ EasyJetประกาศยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงโรงเรียนปิดกลางภาคเรียนและเทศกาลวันหยุดยาว Jubilee Weekend  เมื่อต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมารวมถึงเที่ยวบินในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนศกนี้ด้วย ในขณะเดียวกัน พนง. เช็คอินของสายการบิน BA ที่สนามบิน Heathrow จำนวน ๗๐๐ คน ประกาศแผนประท้วงหยุดงานในช่วงฤดูร้อนเพื่อเรียกร้องให้บริษัทปรับขึ้นค่าจ้างร้อยละ ๑๐ เทียบเท่าช่วงก่อนวิกฤตโควิดด้วย ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ยอดการจองโรงแรมและที่พักภายใน สอ. ในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนปีนี้เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลขององค์กร UKHospitality ที่พบว่า ปชช. จำนวนมากจองที่พักภายใน สอ. ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและช่วงปิดกลางภาคเรียนในเดือน ต.ค. ศกนี้ มากขึ้นร้อยละ ๒๐-๓๐ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเดินทาง ตปท. ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดย VisitBritain ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของ สอ. ระบุว่า ผู้ทำการสำรวจชาวบริติชเกือบร้อยละ ๔๐ มีแนวโน้มที่จะเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายใน สอ. มากกว่า ตปท. โดยร้อยละ ๕๔ ของกลุ่มดังกล่าวระบุว่าต้องการหลีกเลี่ยงการต่อคิวยาวที่สนามบินและความเสี่ยงกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกและร้อยละ ๔๗ ระบุว่าการท่องเที่ยวภายใน สอ. มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า5
    ๑.๔ รถยนต์ บริษัทในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้ รบ. สอ. ช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นมากถึงร้อยละ ๕๐ ในปีนี้โดยสมาคมผู้ผลิตและผู้ค้ารถยนต์ของ สอ. Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ประเมินว่าปัจจัยดังกล่าวจะทำให้บริษัทในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์มีต้นทุนเพิ่มขึ้นราว ๙๐ ล้านปอนด์และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงกว่าใน EU ถึงร้อยละ ๕๙ ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ต้นทุนที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดการชะลอตัวในกระบวนการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ระบบไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการจ้างงานบุคลากรในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องยนต์สันดาปราว ๒๒,๐๐๐ ตำแหน่งที่อาจสูญเสียไปหากอุตสาหกรรมรถยนต์ใน สอ. ชะลอตัว6

๒. ด้านนโยบายต่าง ๆ ของ รบ. สอ.
    - เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ ก. คมนาคม สอ. ประกาศแผนช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมการบิน ๒๒ ข้อ (22-Point Plan)7 เพื่อเตรียมคลี่คลายปัญหาสภาวะชะงักงันทางการบินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงจากการขาดแคลนแรงงานและการประท้วง โดยมีแนวทางที่สำคัญได้แก่ การช่วยเหลือด้านการจัดหา/รับสมัคร พนง. และฝึกอบรมทักษะให้แก่ พนง. ใหม่ชั่วคราว การปรับแก้กฎระเบียบเพื่อช่วยร่นระยะเวลาในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ พนง. ใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วขึ้น การทบทวนตารางการบินในช่วงฤดูร้อนตามศักยภาพที่แท้จริงล่วงหน้า การอนุญาตให้สายการบินคืนตารางบินที่เกินขีดความสามารถได้ล่วงหน้าโดยไม่ถูกตัดโควตาในฤดูกาลต่อไป (เพื่อป้องกันการยกเลิกเที่ยวบินกระทันหัน) การตั้งกลไกการหารือร่วมระหว่าง รบ. สอ. กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งระบบรายสัปดาห์ (Strategic Risk Group / Summer Resilience Group) และการคุ้มครองผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า เป็นต้น ทั้งนี้ แผนดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการแต่ยังคงมีบางประเด็น เช่น การเรียกร้องให้มีการจ้างแรงงานชาว EU เพิ่มเติมชั่วคราวเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และมิติด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานในระระยาว ยังคงไม่ได้รับการตอบรับจาก รบ. สอ. จึงคาดการณ์ว่าปัญหาชะงักงันในด้านการบินและการท่องเที่ยวมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกในฤดูกาลท่องเที่ยวถัดไป8

๓. ทิศทางเศรษฐกิจของ สอ.
    ๓.๑ สภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของภาคครัวเรือนทั่วไปใน สอ. อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่าสุด สนง. สถิติแห่งชาติของ สอ. (Office for National Statistics - ONS) รายงานว่าอัตราค่าครองชีพในรอบ ๑๒ เดือน (พ.ค. ๖๔ - พ.ค. ๖๕) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ ๙.๑ จากร้อยละ ๙ ในเดือน เม.ย. ถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ ๔๐ ปี (นับตั้งแต่เดือน มี.ค. ๒๕) โดยธนาคารกลางของอังกฤษ (Bank of England – BoE) คาดการณ์ว่าอัตราค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ ๑๑ ได้ภายในปีนี้ ในขณะที่ข้อมูลการทำสำรวจความคิดเห็นของ ปชช. จำนวน ๔,๐๑๑ คน ของ สนข. BBC9 พบว่าร้อยละ ๕๖ ของผู้ทำการสำรวจจับจ่ายสินค้าอาหารลดลงและลดการรับประทานอาหารบางมื้อ ร้อยละ ๘๔ ลดการซื้อเสื้อผ้า และร้อยละ ๗๒ ลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ร้อยละ ๘๒ เห็นว่าบริษัทนายจ้างควรปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
    ๓.๒ ข้อคิดเห็นการปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อแสวงหาความมั่นคงในอาชีพจากวิกฤตค่าครองชีพเริ่มกระจายสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พนง. ของบริษัทรถไฟทั่ว สอ. ได้ประท้วงหยุดงานในวันที่ ๒๑, ๒๓ และ ๒๕ มิ.ย. เนื่องจากไม่พอใจกับการประกาศแผนเลิกจ้าง พนง. จำนวน ๑,๘๐๐ ตำแหน่ง และข้อเสนอการปรับขึ้นค่าจ้างเพียงร้อยละ ๓ โดยสหภาพแรงงาน RMT (Rail, Maritime and Transport Union) ออกมาเรียกร้องเพื่อช่วยผลักดันให้ Network Railway ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ดูแลระบบการขนส่งทางรถไฟทั้งหมดของ สอ. ปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๗ ในขณะที่สมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา (Criminal Bar Association - CBA) ของอังกฤษและเวลส์ได้ออกมาประท้วงเป็นเวลา ๔ สัปดาห์ เพื่อเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำร้อยละ ๒๕ และปฏิเสธข้อเสนอการปรับขึ้นค่าจ้างร้อยละ ๑๕ ของกระทรวงยุติธรรมของ สอ. โดยกล่าวว่าทนายความจบใหม่ได้รับค่าจ้างราว ๙๑ - ๑๒๖ ปอนด์ต่อวันเท่านั้น นอกจากนี้ คณะแพทย์ของ NHS ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี หลังจากที่สมาคมการแพทย์ของ สอ. (British Medical Association - BMA) เปิดเผยว่าค่าจ้างของแพทย์ในปัจจุบันอยู่ในอัตราต่ำกว่าความเป็นจริงร้อยละ ๓๐ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยคณะแพทย์บางส่วนวางแผนประท้วงหยุดงาน หาก รบ. สอ. ไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องด้วย ทั้งนี้สหภาพแรงงาน TUC (Trades Union Congress) คาดว่า จะมี พนง. ในภาคส่วนอื่นออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องปรับขึ้นค่าจ้างอีกในอนาคต ซึ่งจะยิ่งสร้างภาวะชะงักงันให้การดำเนินชีวิตในสังคมและภาพรวม ศก. สอ. ยิ่งขึ้น1 https://www.kantar.com/uki/inspiration/fmcg/2022-wp-uk-grocery-bills-to-rise-by-380-per-year-but-inflation-fails-to-dampen-jubilee-joy
2 https://www.bbc.co.uk/news/business-61878062
3 https://www.theguardian.com/business/2022/jun/17/tesco-sales-fall-amid-unprecedented-increases-in-cost-of-living
4 https://www.bbc.co.uk/news/business-61863413
5 https://www.ft.com/content/6fd45ffd-463c-4d83-8993-f1a8dd1982f8
6 https://www.theguardian.com/business/2022/jun/28/uk-car-industry-energy-costs-covid-lockdowns-china-smmt
7 https://www.gov.uk/guidance/uk-government-action-to-minimise-disruption-in-the-aviation-sector-and-protect-passengers
8 https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/UK-government-releases-plan-to-address-aviation-disruption
9 https://www.bbc.co.uk/news/business-61813857