สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ธ.ค. 2565

| 212 view

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีพระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีอุปทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อนึ่ง องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ได้จัดทำบทสวดมนต์ “วชิรกิตฺติยาภาราชธีตาสุวตฺถิคาถาฯ” เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

S__103792681

S__103792683  

S__103792684  

3966164C-9A2A-4027-BF63-215E143529D1  


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง