สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน จัดหลักสูตรการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยของอาหารและการตลาดสำหรับการออกร้านในงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยรายย่อย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน จัดหลักสูตรการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยของอาหารและการตลาดสำหรับการออกร้านในงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยรายย่อย

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

| 1,909 view

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๕ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เป็นประธานในการเปิดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความปลอดภัยของอาหารและการตลาดสำหรับการออกร้านในงานแสดงสินค้า” ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงลอนดอน (Thai Trade Center) ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Thai Trade Center และสถาบัน Thai Staff Training โดยมีผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรกว่า ๓๐ ราย

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยรายย่อยในสหราชอาณาจักรในการพัฒนาทักษะสำหรับการประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารในลักษณะการออกร้านในงานแสดงสินค้าอย่างถูกต้องและยั่งยืน โดยกำหนดจัดในวันที่ ๖ และ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ รวม ๒ วัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับข้อควรรู้ด้านกฎระเบียบและการตลาดดิจิทัลที่ได้จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประกอบและจำหน่ายอาหารที่ถูกต้องตามหลักอนามัยและกฎหมายท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร ตลอดจนการจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน Highfield Qualifications เพื่อให้สามารถนำทักษะที่ได้รับในการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบและจำหน่ายสินค้าอาหารได้จริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวย้ำถึงความตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสนับสนุนโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาตนเองโดยผ่านโครงการฝึกอบรมเช่นนี้ ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าอาหารไทยในตลาดสหราชอาณาจักรตามนโยบายครัวไทยสู่โลก รวมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการตั้งใจเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อเปลี่ยนความหวังไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยประจำสหราชอาณาจักรมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ