สถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของสหราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมงานประชุมและนิทรรศการในไทย

สถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของสหราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมงานประชุมและนิทรรศการในไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 456 view

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๕ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้ประกอบการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของสหราชอาณาจักรที่มีศักยภาพสูงและสนใจจัดงานในประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตในกรุงลอนดอน โดยมีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. หรือ TCEB) นำโดยนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สสปน. เข้าร่วมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติในไทย ตลอดจนมาตรการของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนผู้ประกอบการของสหราชอาณาจักรที่สนใจเพื่อชักชวนให้ผู้ประกอบการดังกล่าวพิจารณาลงทุนจัดงานในประเทศไทยต่อไป

เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประเทศไทยเปิดประเทศโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๖๕ เป็นต้นมา และความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างประเทศที่จะกลับเข้ามามีกิจกรรมหรืองานแสดงนิทรรศการนานาชาติต่าง ๆ จึงเชิญชวนผู้ประกอบการสหราชอาณาจักรที่สนใจให้เชื่อมต่อธุรกิจของตนเข้ากับการจัดกิจกรรมการประชุมหรือนิทรรศการในประเทศไทย รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้สูงขึ้นอีกระดับ และนำไปสู่การบรรลุสถานะหุ้นส่วนการค้าเพิ่มเติม (Enhanced Trade Partnership – ETP) ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

ภายหลังการประชุม เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ประกอบการสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วมงานเพื่อนำเสนอบรรยากาศและการต้อนรับแบบไทยผ่านอาหารไทยและเครื่องดื่มต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อแสดงความขอบคุณในความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการร่วมมือแบบบูรณาการตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานไทยต่างๆ เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนจากสหราชอาณาจักรในประเทศไทยมากขึ้นและสนับสนุนการพัฒนาของประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ