*** รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากสลาก Thailand Showcase 2022 และกิจกรรมการ Tag ภาพถ่ายทาง Instagram @ThailandShowcase ***

*** รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากสลาก Thailand Showcase 2022 และกิจกรรมการ Tag ภาพถ่ายทาง Instagram @ThailandShowcase ***

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 1,372 view
*** รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากสลาก Thailand Showcase 2022 และกิจกรรมการ Tag ภาพถ่ายทาง Instagram @ThailandShowcase***
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงลอนดอน และหุ้นส่วนการจัดงาน Thailand Showcase 2022 by ThailandinUK Marketplace เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคคีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Thailand Showcase Raffle และกิจกรรมการ Tag ภาพถ่ายทาง Instagram @Thailandshowcase ตามประกาศที่แนบท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้โชคดีติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล [email protected] พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันบุคคลเพื่อประกอบการรับรางวัลภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ด้วย หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์จับรางวัลใหม่ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหุ้นส่วนโครงการฯ ทุกท่านที่สนับสนุนรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมงาน Thailand Showcase เงื่อนไขของการใช้รางวัลเป็นไปตามที่หุ้นส่วนโครงการฯ ผู้มอบรางวัลกำหนด
 
*** Lucky Winners from Thailand Showcase 2022 Raffle and Instagram Photo Tagging ***
 
Royal Thai Embassy, London in collaboration with Tourism Authority of Thailand, London Office and partners of Thailand Showcase 2022 by ThailandinUK Marketplace, are delighted to announce the list of lucky winners from our raffles and instagram tagging competition enclosed herewith.
 
The lucky winners are requested to promptly contact the Royal Thai Embassy by email at [email protected] and submit relevant IDs to redeem their respective prizes by no later than 15 September 2022. The Royal Thai Embassy reserves the right to offer the prize to the runner-ups after this deadline.
 
The Royal Thai Embassy wishes to sincerely thank and credit Tourism Authority of Thailand, and official partners of the Thailand Showcase for offering these amazing prizes to all winners. Terms and conditions of the prizes apply.
 
16082022