รวมพลังจิตอาสาในสหราชอาณาจักร “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในงานวิ่ง “I Volunteer Thailand”เพื่อระดมทุนให้กับเยาวชนในประเทศไทย

รวมพลังจิตอาสาในสหราชอาณาจักร “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในงานวิ่ง “I Volunteer Thailand”เพื่อระดมทุนให้กับเยาวชนในประเทศไทย

17 ก.ย. 2564

617 view
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้นำทีมนักวิ่งการกุศลจากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนไทยและมิตรของประเทศไทยในสหราชอาณาจักร ทั้งชาวบริติชและนานาชาติจำนวน ๕๓ คน แสดงพลังจิตอาสา ร่วมวิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนบริจาคในงาน “สนองพระราชดำริรวมจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร” หรือ “I Volunteer for Thailand” ณ สวนพฤกษศาสตร์คิว กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยงานฯ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่ง “Richmond RunFest” ซึ่งเป็นงานวิ่งประจำปีที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของกรุงลอนดอน กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับทีมประเทศไทยประจำกรุงลอนดอน และหุ้นส่วนภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในสหราชอาณาจักร ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท King Power บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท CP Foods จำกัด และธนาคารกรุงเทพ ได้ผนึกกำลังกับองค์กร Safe Child Thailand แสดงพลังจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบความยากลำบากในไทย
 
งานวิ่งการกุศลดังกล่าวฯ ได้รับความสนใจและกระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในสหราชอาณาจักร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า ๓๐๐ คน และประสบความสำเร็จในการรวบรวมเงินบริจาคจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนโครงการฯ เพื่อเยาวชนในประเทศไทย ได้ถึง ๑๕,๐๐๐ ปอนด์ (หรือประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินบริจาคดังกล่าวให้แก่โครงการสนับสนุนครอบครัวเพื่อดูแลเด็กพิการในประเทศไทยขององค์กร Safe Child Thailand รวมถึงการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้กับเด็กที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ขององค์กรฯ
 
กิจกรรมการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องราวความสำเร็จของการขับเคลื่อนความร่วมมือขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน หรือ “Public-Private-People Partnership”สะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร ตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะช่วยหล่อหลอมให้ปวงชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรมีความปึกแผ่นและช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่พี่น้องคนไทยในประเทศไทยที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งแนวพระราชดำรินี้มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทยในปัจจุบันที่ความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเป็นหัวใจของการช่วยให้ประเทศก้าวพ้นจากวิกฤตการณ์ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน
 
241737158_4319039931493497_5168001577641980047_n  
 
241765663_4319040208160136_1540445608459317529_n 
 
241800153_4319040078160149_6109093605288724347_n   241822704_4319045661492924_3006588019422591626_n
 
241770154_4319040051493485_6733742690770024402_n  241752034_4319045688159588_289319161939412176_n 
 
241847471_4324951914235632_2901201238770308277_n