มิตรภาพผ่านวัคซีน - สหราชอาณาจักรบริจาควัคซีนแอสตราเซนเนกาให้ประเทศไทย ๔๑๕,๐๐๐ โดส

มิตรภาพผ่านวัคซีน - สหราชอาณาจักรบริจาควัคซีนแอสตราเซนเนกาให้ประเทศไทย ๔๑๕,๐๐๐ โดส

29 ก.ค. 2564

557 view

00727

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอขอบคุณรัฐบาลสหราชอาณาจักรในนามของประชาชนชาวไทย สำหรับการบริจาควัคซีนต้านโควิด-๑๙ ของออกซฟอร์ด-แอสตราเซนเนกาให้ประเทศไทยจำนวน ๔๑๕,๐๐๐ โดส โดยวัคซีนดังกล่าวจะได้รับการจัดส่งไปยังประเทศไทยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไทยในเร็ววันนี้

การบริจาควัคซีนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริจาควัคซีนจำนวน ๙ ล้านโดสของสหราชอาณาจักรเพื่อช่วยในการรับมือกับการระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็นการบริจาคให้โครงการ COVAX ๕ ล้านโดสและการบริจาคโดยตรงให้แต่ละประเทศอีก ๔ ล้านโดส

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในมิตรประเทศที่สหราชอาณาจักรบริจาควัคซีนดังกล่าวให้โดยตรง อันสะท้อนถึงมิตรภาพและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองราชอาณาจักร และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในสาขาสาธารณสุขที่เอื้อประโยชน์สู่ประชาชนและมนุษยชาติโดยตรง

***A Testimony of Friendship trough COVID-19 Vaccine – UK Donating 415,000 Doses of AstraZeneca Vaccine to Thailand***

On behalf of the Thai people, the Royal Thai Embassy, London, wishes to express our sincere gratitude to the UK Government for donating 415,000 doses of the Oxford-AstraZeneca vaccine to Thailand. The delivery of these doses are due to arrive Thailand very soon.

This donation is part of the UK’s commitment to deliver 9 million COVID-19 vaccines around the world to help tackle the global Covid-19 pandemic, with 5 million doses offered to COVAX and 4 million doses directed to affected countries.

Thailand is one of the UK’s friends to receive these vaccines directly. This is a testimony of cordial traditional ties between the two Kingdoms, and the strategic partnership in health that reaps direct benefits to the people and humankind.

https://www.gov.uk/government/news/uk-begins-donating-millions-of-covid-19-vaccines-overseas?fbclid=IwAR00EmFBpMvc-1P4DXjlxuV1rz1MtlRfqwjIr5uuDaNksQcdmEIql-tUScA