พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 576 view

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ห้องมิตราสมาคม อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ   สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วม ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลา ผู้เข้าร่วมพิธี  ได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๑ นาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ