พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขของไทย (สวรส.) และกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคมของสหราชอาณาจักร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขของไทย (สวรส.) และกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคมของสหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 1,003 view

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ Lord Nick Markham CBE ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหราชอาณาจักร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขของไทย (สวรส.) และกระทรวงสาธารณสุขสหราชอาณาจักร โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าร่วมด้วย

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ครั้งแรกระหว่างไทยกับกระทรวงสาธารณสุขสหราชอาณาจักร และนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับความร่วมมือในด้านจีโนมิกส์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการป้องกันและรักษาโรคโดยการใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ รวมไปถึงการเปิดโอกาสสำหรับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับโรคหายาก โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ เภสัชพันธุศาสตร์ การศึกษา การฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเวชศาสตร์จีโนม และการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลจีโนม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ