พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ต.ค. 2563

820 view

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศล ณ ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยเอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เป็นประธานในพิธีซึ่งมีการเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาชิกทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมพิธีฯ แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ การจัดพิธีฯ ดังกล่าว เน้นการรักษาความสมดุลระหว่างการถวายพระเกียรติยศ การน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และการกำหนดขั้นตอนพิธีการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมและมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ของทางการสหราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ