ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 341 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณาจารย์และคณะนักศึกษาปริญญาเอกในสาขาสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับหัวข้อ “การศึกษาในโลกอนาคต”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ