ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2565

| 7,422 view

ร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้าง_ก