สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญพี่น้องชาวไทยรับชมบันทึกรายการงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยในสหราชอาณาจักร (virtual reception) ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 11.30-12.30 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญพี่น้องชาวไทยรับชมบันทึกรายการงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยในสหราชอาณาจักร (virtual reception) ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 11.30-12.30 น.

2 ธ.ค. 2563

645 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญพี่น้องชาวไทย และมิตรของประเทศไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และท่านผู้มีเกียรติรับชมบันทึกรายการงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยในสหราชอาณาจักร (virtual reception) ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 11.30-12.30 น. โดยในปีนี้นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ให้ท่านได้รับชมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก โดยท่านสามารถชมบรรยากาศของงานฯ ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ รายการที่มีเนื้อหาสาระ และรายการบันเทิงสนุก ๆ ตลอดจนการประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ‘My Amazing Thailand’ ให้ทราบทั่วกันในงานฯ ด้วย

111FB4dec


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง