นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แห่งปี 2023 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากนิตยสาร The Banker

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แห่งปี 2023 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากนิตยสาร The Banker

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 15,870 view

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปี 2023 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากนิตยสาร The Banker ซึ่งได้ยกย่องการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการคลังของรัฐมนตรีอาคมฯ ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวและมีเสถียรภาพอีกครั้งหลังวิกฤตโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการดำเนินแผนสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีอาคมฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร The Banker เกี่ยวกับพัฒนาการและการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย มาตรการเพื่อช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านค่าครองชีพ และแผนดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ