ทุนการศึกษา Thailand Scholarships 2022 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในประเทศไทย

ทุนการศึกษา Thailand Scholarships 2022 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2565

| 7,946 view

*** ทุนการศึกษา Thailand Scholarships 2022 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในประเทศไทย ***
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ "Thailand Scholarship 2022" ให้แก่บุคคลทั่วไปจากประเทศต่าง ๆ โดยไม่จำกัดสัญชาติ เพื่อศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเป็นการส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศไทย
สามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร เงื่อนไข และสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3J6UYg3

PR-scholarship