ความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร กับสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) กรุงลอนดอน

ความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร กับสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) กรุงลอนดอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2566

| 148 view

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 เอกอัครราชทูตธานี ทองภักดี ได้เยี่ยมชมและพบหารือกับนาย Richard Deverell ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) และทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านพฤกษศาสตร์กับประเทศไทย เพื่อติดตามความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์คิวมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการสนับสนุนนักวิจัยไทยในการค้นคว้าวิจัยระยะสั้นด้วย

สวนพฤกษศาสตร์คิวเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านพฤกษศาสตร์นานาชาติ มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,100 คน และมีพืชสงวนและตัวอย่างพันธุ์พืชต่าง ๆ ประมาณ 8.5 ล้านชนิด โดยมีตัวอย่างพันธุ์พืชต่าง ๆ จากไทยสูงถึง 60,000 ชิ้น จึงถือเป็นแหล่งจัดแสดงและคลังความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่และครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งในโลก รวมทั้งยังเป็น UNESCO World Heritage Site อีกด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ