คลองโอ่งอ่าง ชุมชนแห่งสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมสะอาดและรื่นรมย์ของกรุงเทพฯ ได้รับรางวัลระดับโลกจาก UN-Habitat

คลองโอ่งอ่าง ชุมชนแห่งสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมสะอาดและรื่นรมย์ของกรุงเทพฯ ได้รับรางวัลระดับโลกจาก UN-Habitat

19 มี.ค. 2564

192 view

คลองโอ่งอ่าง ชุมชนแห่งสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมสะอาดและรื่นรมย์ของกรุงเทพฯ ได้รับรางวัลระดับโลกจาก UN-Habitat

PR_คลองโอ่งอ่าง


โครงการปรับปรุงคลองโอ่งอ่างของกรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล UN-Habitat 2020 Asian Townscape Awards ในฐานะเป็น“ต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์” (Landscape Improvement Project) ที่พัฒนาพื้นที่สาธารณะได้อย่างโดดเด่น โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยในปีนี้มี 6 ประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี จีน เนปาล มาเลเซีย และไทย

ความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลองโอ่งอ่างได้รับการยอมรับและกล่าวถึงในระดับโลก ว่าสามารถฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนริมคลองซึ่งเดิมมีความแออัดมากว่าหลายทศวรรษ ให้สะอาดและสวยงามลงตัวที่จะเป็นสถานท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าอภิรมย์ โดยปัจจุบัน ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างมีการนำเสนอศิลปะริมถนน อาหารและสินค้า รวมทั้งการแสดงดนตรีและสันทนาการต่าง ๆ อย่างลงตัว ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแล้ว ยังกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ อีกด้วย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tatnews.org/2021/03/award-winning-khlong-ong-ang-walking-street-isnt-your-average-walking-street/