มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

| 286,511 view

messageImage_1656090661258

 

 

 

 

28341783_1 28341784_1  

28345416_1   28345417_1  

S__32546870