ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และสาธุชนผู้สนใจ รับชมถ่ายทอดสด Facebook Live การแสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ ‘รู้เท่าทัน’ โดยพระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ ชยสาโร)

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และสาธุชนผู้สนใจ รับชมถ่ายทอดสด Facebook Live การแสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ ‘รู้เท่าทัน’ โดยพระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ ชยสาโร)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2565

| 10,435 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และสาธุชนผู้สนใจ รับชมถ่ายทอดสด Facebook Live การแสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ ‘รู้เท่าทัน’ โดยพระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ ชยสาโร) ทางหน้าเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. เวลากรุงลอนดอน (ตรงกับ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย) และสามารถรับชมบันทึกภาพการแสดงพระธรรมเทศนาย้อนหลังได้ทางช่อง Youtube ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

S__10174639