กิจกรรมกงสุลสัญจรที่ไอร์แลนด์ และเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในบริษัท Monaghan Mushrooms Ireland

กิจกรรมกงสุลสัญจรที่ไอร์แลนด์ และเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในบริษัท Monaghan Mushrooms Ireland

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 572 view

กิจกรรมกงสุลสัญจรที่ไอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เดินทางไปไอร์แลนด์เพื่อให้บริการด้านกงสุลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์

ในโอกาสนี้ นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในบริษัท Monaghan Mushrooms Ireland ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเห็ดรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก และปัจจุบันมีการจ้างงานคนไทยในไอร์แลนด์จำนวน 188 คน 

นอกจากนี้ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับความร่วมมือในการดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์เห็ดและสภาพบ้านพักของแรงงานไทย และได้มีโอกาสพบปะกับแรงงานไทย เพื่อสอบถามถึงสภาพการทำงานและความเป็นอยู่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ