การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทของสหราชอาณาจักร

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทของสหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2566

| 128 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบหารือกับนางสาว Lucy Smith อธิบดีกรมยุทธศาสตร์ กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทสหราชอาณาจักร โดยในโอกาสดังกล่าว ไทยและสหราชอาณาจักรได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือฉบับแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตร พืชสวน การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปอาหารและนโยบายการเกษตร รวมถึงกิจกรรมและโครงการความร่วมมืออื่น ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยีและการฝึกอบรม การส่งเสริมการวิจัยและความร่วมมือทางเทคนิค และการลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

การลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ถือเป็นพัฒนาการสำคัญภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee - JETCO) ครั้งที่ 1 ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ