**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย**

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย**

29 ส.ค. 2563

48,112 view

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย**

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้น บุคคลสัญชาติไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถซื้อบัตรโดยสารโดยตรงได้จากสายการบินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินไปยังกรุงเทพฯ ได้แก่

 • ผู้ที่ประสงค์จะกักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในสถานที่ทางการไทยจัดให้ : เฉพาะสายการบินไทยในเส้นทางลอนดอน-กรุงเทพเท่านั้นซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษ โดยมีเที่ยวบินทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (เที่ยวบิน TG911 ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน Heathrow, Terminal 2 เวลา 11.50 น.) โดยสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ https://www.thaiairways.com/en_GB/index.page  หรือส่งอีเมล์ไปที่ Thaiticketing@thaiairways.co.uk เฉพาะกรณีที่ท่านมีบัตรโดยสารอยู่แล้วเท่านั้น  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมจะดูแลเรื่องการจัดสถานที่กักตัวตามรายชื่อผู้โดยสารในเที่ยวบินเหล่านี้ โดยท่านไม่ต้องจองที่พักล่วงหน้า ท่านไม่สามารถเลือกโรงแรมได้ และท่านจะไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะไปกักตัวที่ใดจนกว่าจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว และญาติไม่ต้องไปรับที่ท่าอากาศยาน 
 • ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก Alternative State Quarantine (ASQ) : นอกเหนือจากสายการบินไทยแล้ว ท่านยังสามารถเลือกเดินทางโดยสายการบินอื่น ๆ ได้แก่ EVA Air, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, KLM, Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Air France และ Cathay Pacific  โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย
 • คลิกดูรายชื่อโรงแรม ASQ ที่นี่

  โดยสามารถจองโรงแรม ASQ ได้ที่ www.agoda.com/quarantineth หรือ https://asq.locanation.com

  หรือ asq.ascendtravel.com

ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารและเลือกวันเดินทางได้ตามความประสงค์โดยซื้อบัตรโดยสารในเว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง ไม่มีคิวกลับไทยอีกต่อไป หลังจากนั้นจึงขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อกลับประเทศไทย**

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

1. กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

2. เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือก ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ) (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2 แล้ว ก็จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงก่อนเช็คอินกับสายการบินและยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

Video Clip แนะนำขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศในช่วง COVID-19 โดยกระทรวงการต่างประเทศ

**ข้อกำหนดในการเดินทางกลับประเทศไทย**

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ข้อกำหนดในการเดินทางยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 15 วัน 
 • เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องเตรียม : (1) ใบรับรอง Fit to Fly อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (2) หนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (3) ใบ ต.8
 • ดาวน์โหลดแอพ ThailandPlus เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในประเทศไทยสามารถติดตามผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (คู่มือการดาวน์โหลด Application ThailandPlus)
 • การเตรียมใบรับรอง Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อ GP ของท่านโดยตรง หรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ รวมถึงบริการออนไลน์ เช่น

https://www.londondoctorsclinic.co.uk/

https://www.one5.health/

https://doctap.co.uk/

https://gogodoc.com/

https://www.medicspot.co.uk/

https://www.citydoc.org.uk/

**การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์และการดำรงชีวิตในสหราชอาณาจักรที่เริ่มกลับสู่สภาวะใกล้เคียงกับสภาพปกติ ได้ช่วยให้การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ในท้องถิ่นที่ท่านพำนักมีความสะดวก อีกทั้งท่านสามารถใช้บริการเพื่อขอรับเอกสารดังกล่าวในระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ระงับการให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง Fit to Fly ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป** 

**โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทางด้วยว่ามีข้อกำหนดอื่นใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ เช่น การตรวจ COVID-19**

ระบบขอ_COE