การปาฐกถาออนไลน์ (Webinar) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

การปาฐกถาออนไลน์ (Webinar) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

27 ต.ค. 2563

519 view

เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการปาฐกถาออนไลน์ (Webinar) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom รวมทั้งได้ถ่ายทอดสดปาฐกถาผ่านทาง Facebook Live เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๖๓ ระหว่างเวลา 08.30-10.30 น.

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอเรื่องราวของรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากทั่วโลก โดยได้เชิญนางสาวแฟดวา อาห์เมด อัฟฟารา (Ms. Fadwa Ahmed Affara) พยาบาลจากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2563  มาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ นอกจากนี้ ยังมีนางสาวคริสทีน แฮนคอก (Christine Hancock) ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งองค์กร C3 Collaborating for Health เข้าร่วมในฐานะพยาบาลอาวุโสที่มีชื่อเสียงของสหราชอาณาจักร และอดีตประธานสภาพยาบาลนานาชาติ (International Council of Nurses)

การปาฐกถาออนไลน์ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้นำในแวดวงพยาบาลทั้งจากไทยและสหราชอาณาจักร อาทิ ดร. ทัศนา บุญทอง ประธานสภาการพยาบาลไทย และ น.ส. Anne Rafferty ประธานราชวิทยาลัยพยาบาล สอ. (Royal College of Nursing) รวมถึงบุคลากรจากแวดวงพยาบาลจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ไทย สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรน ให้เกียรติเข้าร่วมปาฐกถา ประมาณ 50 คน

การปาฐกถาออนไลน์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เข้าร่วมต่างได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดพระชนม์ชีพให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในสหราชอาณาจักรและระดับนานาชาติอย่างไม่เสื่อมคลาย กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจากแวดวงพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ต่างย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสาธารณสุขเชิงป้องกันในภาวะที่โลกประสบความท้าท้ายด้านสุขภาพอนามัยเช่นในปัจจุบัน

สามารถรับชมคลิปวีดีโอการปาฐกถาฯ ดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/-sKGGcYBzXQ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ