การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 2565

| 535 view

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอน (ASEAN London Committee - ALC) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้มีขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยมีเอกอัครราชทูต/ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือกันถึงพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับอาเซียนและเรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะแผนงานของ ALC ในปี ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน และการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนในสังคมชาวบริติช อาทิ โครงการเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ซึ่งจะได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาจัดอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ หลังจากได้ระงับไปในช่วงของการระบาดของโควิด-๑๙

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ