การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2022

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

| 1,232 view
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 2565 นางอุรษา มงคลนาวิน อัครราชทูต ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอน (ASEAN London Committee - ALC) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวาระการเป็นประธานของ สปป.ลาว โดยมีเอกอัครราชทูต/ข้าหลวงใหญ่และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต/สำนักงานข้าหลวงใหญ่ของประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ เข้าร่วม ณ โรงแรม Royal Lancaster กรุงลอนดอน
 
ประเด็นหารือที่สำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานของ ALC ในปี 2565 ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหราชอาณาจักรในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเตรียมการสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหราชอาณาจักรที่กรุงลอนดอน ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ตลอดจนการพิจารณาจัดการพบปะของ ALC กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักรและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชน อาทิ การจัดกิจกรรมของ ALC ร่วมกับ Scottish House การพบหารือกับฝ่ายการเมืองของสหราชอาณาจักร การจัดโครงการภาพยนตร์อาเซียน
เป็นต้น
 
ALC เป็นเครื่องสะท้อนย่างดีถึงความเป็นปึกแผ่นร่วมแรงร่วมใจของประชาคมอาเซียน ทั้งในแง่การผนึกสรรพกำลัง และการร่วมกันผลักดันความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างอาเซียนกับสหราชอาณาจักร ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อเนื่องถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สมาชิกรายประเทศของอาเซียนมีต่อสหราชอาณาจักรด้วย
 
286679668_383901733770081_1056780295117720091_n
287271164_383901767103411_2671909531372957996_n 286991951_383901747103413_8681620598761314856_n   286991921_383901727103415_3894270642912946687_n   286183961_383901753770079_7784837074719186887_n