1. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

Royal Thai Embassy, London
29-30 Queen's Gate, London, SW7 5JB
Tel. : 0207 589 2944, 0207 225 5500 and 0207 225 5528
Fax : 020 7823 9695
Fax (Consular Section) : 020 7823 7492 
E-mail : csinfo@thaiembassyuk.org.uk

 

2. สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ทหารอากาศ และ ทหารบก

Royal Thai Embassy, London
29-30 Queen's Gate, London, SW7 5JB
Tel. : 020 7589 2944 ext 5525
Fax : 020 7823 9695
Website : http://www.navalattache.com/naval_london/

 

3. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Office of Commercial Affairs
11 Hertford Street, Mayfair, London W1J 7RN
Tel. : 020 7493 5749 
Fax : 020 7493 7416 
Email : info@thaitradelondon.com

 

4. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในอังกฤษ (Office of Education Affairs)

28 Prince's Gate, London SW7 1QF
Tel : 020 7584 4538
Fax : 020 7823 9896

 

5. สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง (Office of Economic and Financial Affairs)

29-30 Queen's Gate, London SW7 5JB
Tel : 020 7589 7266 
Fax : 020 7589 2624

 

6. สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย (The Bank of Thailand London Representative Office)

3 Lombard Street, 5th Floor
London EC3V 9AA
Tel : 0207 283 1229
Fax : 0207 283 1229

 

7. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand)

1st Floor, Cockspur Street,  
London W1Y 5BL 

Office : 020 7925 2511 
Fax : 020 7925 2512 
Free Brochure 
Line : 0870 900 2007
Email : info@tourismthailand.co.uk
Website : https://www.tourismthailand.org/

 

8. บริษัทการบินไทย (Thai Airways International)

41 Albemarle Street
London W1X 3FE
Office :020 7491 7953
Fax :020 7409 7953
Refund : 020 7491 7953
Claim : 020 7907 9532
Reservation : 0870 6069 911

Airport : 020 8745 7976
Check-In : 020 8745 6466

 

9. ธนาคารกรุงเทพฯจำกัดมหาชน (Bangkok Bank, London)

61 At. Mary Axe
London EC3 8BY
Tel : 020 7929 4422
Fax : 020 7283 3988