การขอขยายวีซ่าสำหรับคนไทยที่พำนักชั่วคราวในสหราชอาณาจักรสำหรับวีซ่าประเภทต่าง ๆ

การขอขยายวีซ่าสำหรับคนไทยที่พำนักชั่วคราวในสหราชอาณาจักรสำหรับวีซ่าประเภทต่าง ๆ

9 ก.ค. 2563

ปัจจุบัน Home Office ขยายวีซ่าให้ถึง 31 ตุลาคม 2563 โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ที่ 

https://hsforms.smartcdn.co.uk/webform.html

(อ้างอิง: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents#if-youre-in-the-uk)