Too Good To Be True” ฉุกคิด ก่อนตกเป็นเหยื่อโกงทางออนไลน์

Too Good To Be True” ฉุกคิด ก่อนตกเป็นเหยื่อโกงทางออนไลน์

29 ก.ย. 2560

71 view

“Too Good To Be True” ฉุกคิด ก่อนตกเป็นเหยื่อโกงทางออนไลน์

มกราคม 16, 2017


 

ในโลกไซเบอร์ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ทุกอย่างอาจนำเสนอได้ทั้งเรื่องจริง หรือโกหกหลอกลวง แม้จะมาจากประเทศ “ผู้ดี” ก็อย่าได้เชื่อทุกอย่าง  

 

หลายคนอาจเคยได้รับเมล์แจ้งว่า ถูกล็อตเตอร์รี หรือรางวัลใหญ่ เชิญชวนลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ประกาศหาคู่แต่งงาน ประกาศรับสมัครงานเชิญเข้าร่วมงานโดยเสนอออกบัตรโดยสารเดินทางให้ แต่กลับมีเงื่อนไขขอให้โอนเงินค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ หรือค่าสารพัดค่าใช้จ่ายไปให้ก่อนที่จะได้เงินจำนวนมหาศาล

 

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ มักได้รับการร้องเรียนในเรื่องทำนองข้างต้นเป็นระยะ ๆ จึงขอให้ท่านที่พบเจอเหตุการณ์ทำนองนี้ฉุกคิด ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ และหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในโลกไซเบอร์ที่ดู “too good to be true” เพราะโอกาสที่จะได้รับเงิน/ทรัพย์สินคืน หรือฟ้องร้องได้สำเร็จในกรณีลักษณะดังกล่าวค่อนข้างน้อย

 

หากสงสัย ต้องการสอบถาม หรือแจ้งเบาะแส ติดต่อ :

ประเทศไทย: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime Suppression Division) โทร 02 237 7535 หรือ 02 234 1068

สหราชอาณาจักร: Action Fraud : National Fraud and Cyber Crime Reporting Centre (www.actionfraud.police.uk) โทร +44 0300 123 2040