4 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย และ Application ThailandPlus

4 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย และ Application ThailandPlus

15 ม.ค. 2564

26,205 view

PR_-_ขั้นตอนการกลับ_ปทท._ 

Application ThailandPlus

*** ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยคนไทยและต่างชาติทุกคนต้องดาวน์โหลด Application ThailandPlus เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในประเทศไทยสามารถติดตามผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (คู่มือการดาวน์โหลด Application ThailandPlus

ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ

คู่มือการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ

Video Clip แนะนำขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศในช่วง COVID-19 โดยกระทรวงการต่างประเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=E2BYPNrpVuc&feature=youtu.be