**ข้อพิจารณาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาสหราชอาณาจักรในช่วงนี้**

**ข้อพิจารณาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาสหราชอาณาจักรในช่วงนี้**

28 ก.ค. 2563

2,813 view