ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต โดยวิธีการขายทอดตลาด

20 ส.ค. 2562

181 view