ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด

17 ก.ค. 2562

70 view