สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร ขอแสดงความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร ขอแสดงความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2565

| 524 view

0001Q