ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง งานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในช่วงการประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วประเทศของทางการสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง งานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในช่วงการประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วประเทศของทางการสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

3 พ.ย. 2563

8,026 view

Final_ประกาศบริการ_สอท_ระหว่างวันที่_5_พ_ย_-_2_ธ_ค_2563_TH