นางสาวแฟดวา อาห์เมด อัฟฟารา (Ms. Fadwa Ahmed Affara) จากสหราชอาณาจักรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ประจำปี พ.ศ. 2563 ในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

นางสาวแฟดวา อาห์เมด อัฟฟารา (Ms. Fadwa Ahmed Affara) จากสหราชอาณาจักรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ประจำปี พ.ศ. 2563 ในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

12 ต.ค. 2563

478 view

001