ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และการเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และการเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox

30 มี.ค. 2564

111,154 view

 

1. การกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการ

ผู้โดยสารชาวไทยทุกคนจะต้องกักตัวในโรงแรมทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ หรือ Alternative State Quarantine: ASQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 • สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม AQ หรือ ASQ ที่ผ่านการประเมินจากเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 ที่ http://www.hsscovid.com/ และสำรอง Quarantine Package กับโรงแรมได้เองโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่
 • ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินได้ด้วยตนเองจากทุกสายการบิน รวมทั้งสายการบินไทย ทางเว็บไซต์ของสายการบินนั้น ๆ หรือตัวแทน

2. มาตรการกักตัวของประเทศไทย

 • ผู้ที่เดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันตามเดิมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

3. ขอหนังสือรับรองเพื่อกลับประเทศไทย

 • ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/
 • กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนจะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติขั้นตอนแรก ภายใน 1-3 วันทำการ
 • ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและอีเมลให้ถูกต้อง ระบบจะมีอีเมลแจ้งสถานะและขั้นตอนถัดไป ตลอดจนขั้นตอนได้รับอนุมัติหนังสือรับรอง ขอให้อ่านรายละเอียดในอีเมลให้ครบถ้วน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติในขั้นตอนแรก ขอให้กลับเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อกรอกรายละเอียดและอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบิน รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมสำหรับผู้ที่เลือกพักแบบ AQ หรือ ASQ หรือผู้ที่ไม่ได้เดินทางโดยสายการบินไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติขั้นตอนที่สองภายใน 1-3 วันทำการ
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีอีเมลแจ้งให้ดาวน์โหลด ขอให้พิมพ์หนังสือรับรองออกมา เพื่อยื่นต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

4. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 คนไทยไม่ต้องตรวจ Fit to Fly แล้ว

 • โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านจะเดินทางว่ามีข้อกำหนดอื่นใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ เช่น ผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ (ไม่มีเชื้อไวรัส) มิฉะนั้น ท่านอาจจะถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
 • โดยที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอแนะนำให้ท่านตรวจ COVID-19 ก่อนเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการรับหรือแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง และรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทาง รวมทั้งป้องกันการนำเชื้อ COVID-19 จากต่างประเทศเข้าไปในประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลให้รัฐบาลไทยกำหนดมาตรการเข้มงวดที่จะเป็นอุปสรรคของคนไทยในการกลับเข้าประเทศอีกครั้ง และเพื่อไม่นำเชื้อไปแพร่ให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรักในประเทศไทย ด้วยความห่วงใยจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

5. แบบฟอร์ม ต.8

 • กรอกแบบฟอร์ม ต.8 โดยดาวน์โหลดได้จากลิงค์ https://bit.ly/34X6sAJ และพิมพ์ออกมาเพื่อยื่นที่ด่านควบคุมที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ต้องส่งกลับไปให้สถานเอกอัครราชทูตฯ

6. ThailandPlus Application

 • ดาวน์โหลด ThailandPlus Application เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณาสุขในประเทศไทยสามารถติดตามผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • คู่มือการดาวน์โหลดและกรอกข้อมูล

7. โปรดศึกษาคำแนะนำของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางออกนอกประเทศและการเดินทางกลับมายังสหราชอาณาจักร เพื่อสามารถเตรียมพร้อมล่วงหน้า โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-declaration-form-for-international-travel#travel-declaration-form

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox

Revised_PR_TH_Phuket_Sandbox

 

 

 

***************

คู่มือการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ

Video Clip แนะนำขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศในช่วง COVID-19 โดยกระทรวงการต่างประเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=E2BYPNrpVuc&feature=youtu.be

ข้อกำหนดในการเดินทางไปยังประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ กรุณาคลิกอ่านที่นี่